Gerotto

שיתוף פעולה עיסקי עם  Gerotto האיטלקית, מוצרי חפירה מהמתקדמים בעולם ובעלי יכולות מרובות בתחום, החפירה והתשתיות.
הכלים מבית Gerooto האיטלקית, הינם בעלי יכולת תפקוד בשטח הן כמוצר נפרד והן כמוצר נלווה למשאיות החפירה.

לכל  שאלה צוות קרבוטק יישמח לתת מענה - 04-6388184